Witamy na stronie

parafii greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego


w Wałczu


Wałecka cerkiew - Валецька церква


Obecny kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego został wzniesiony jako ewangelicka kaplica szpitalna z przylegającą doń kostnicą w latach 1923-24. Wybudowano go w stylu eklektycznym z przeważającymi elementami neoromańskimi. Na ścianie wschodniej kościoła wmurowana jest płaskorzeźba z lat 20 XX w. umieszczona tam jako upamiętnienie poległych w czasie I wojny światowej a przedstawiająca Chrystusa pocieszającego młodą kobietę z dzieckiem - wdowę po żołnierzu. Pierwotnie na ścianie budynku umieszczone były też nazwiska poległych na frontach I wojny światowej.

Wnętrze kościoła jednoprzestrzenne, salowe, poprzedzone od strony południowej wąskim przedsionkiem otwierającym się po stronie północnej na nawę szerokim otworem zamkniętym od góry łukiem koszowym. Po stronie północnej nawy szeroki koszowo zamknięty łuk tęczowy, gładki otwierający się na apsydę prezbiterium. Przed prezbiterium ustawiony współcześnie (w 1996) wykonany ikonostas. Powstał on wg. projektu artystki plastyczki i wieloletniej konserwatorki malarstwa sztalugowego (głównie ikon) Walentyny Biriukowicz z Kijowa. Stolarkę wykonał Zbigniew Marus ze Starego Chwalimia k/Barwic. Wszystkie ikony malowała autorka projektu całości.

W carskich wrotach wyobrażono: Najświętszą Marię Pannę, Zwiastowanie z Archaniołem Garbrielem. Poniżej czterech ewangelistów: Mateusza, Łukasza. Jana i Marka. W drzwiach lewych w wysokich płycinach. zamkniętych od góry półłukiem, widnieje wysoka, stojąca postać Św. Ławrentija, po jego bokach św. Mikołaj Cudotwórca i Matka Boska z siedzącym na kolanach Chrystusem Królem (jako dzieciątkiem). W drzwiach prawych przedstawiony jest św. Stefan, a po jego bokach: Chrystus Król (Panujący) i scena Podniesienia Krzyża Świętego Ponad wrotami, w partii belkowania, przedstawiono od lewej: Narodzenie Chrystusa, Chrzest Chrystusa, Wskrze-szenie Umarłych. a osi środkowej - Chrystusa Pantokratora, następnie: Wniebowzięcie NMP. Zesłanie Ducha Świętego i Przemienienie Pańskie na Górze Tabor.

Теперішня церква Воздвиження Чесного Хреста була збудована в 1923-24 роках як євангелійна лікарняна каплиця, до якої прилягала покійницька. Вона була збудована в еклектичному стилі, у якому переважали неороманські елементи. У східню стіну церкви вмурований барельєф з 20 років ХХ ст., який був поміщений на пам’ять про загиблих під час І світової війни і який представляє Ісуса, який потішає молоду жінку з дитиною – вдову солдата. Спочатку на стіні будинку були поміщені також прізвища загиблих на фронтах І світової війни.

Внутрішня частина церкви є однопростірною, з південної сторони знаходиться вузький притвор, який відкривається з північної сторони до нефа широким отвором з кошовою аркою вгорі. З північної сторони нефа широка закрита кошово арка, гладка, яка відкривається на апсиду святилища. Перед святилищем знаходиться виготовлений і встановлений в теперішніх часах (в 1996 р.) іконостас. Він був виготовлений за проектом художниці і багатолітнього консерватора станкового живопису (переважно ікон) пані Валентини Бір’юкович з Києва. Дерев’яні конструкції виконав Збіґнєв Марус зі Старого Хвалімя б/Барвіц. Усі ікони малювала автор проекту.

На царських воротах зображено: Пресвяту Діву Марію, Благовіщення з Архангелом Гавриїлом. Нижче зображено чотирьох євангелистів: Матея, Марка, Луку і Івана. На лівих дверях з піваркою угорі зображена висока постать св. Лаврентія, по боках ікони зображені св. Миколай Чудотворець і Матір Божа з Ісусом Царем на колінах (дитиною). На правих дверях зображений св. Стефан, а з його боків: Ісус Христос Пантократор і сцена Воздвиження Чесного Хреста. Над воротами зображено зліва: Народження Христа, Хрещення Ісуса, Воскресіння Мертвих, а в середній осі – Христа Пантократора, а далі: Успіння Пресвятої Богородиці, Зіслання Святого Духа і Преображення Господнє на горі Тавор.