Wydarzenia z życia parafii


Ks. dr Adam Ślusarczyk


Wystawa poświęcona życiu i pracy duszpasterskiej ks. dr Adama Ślusarczyka

27 maja 2007 roku w święto Zesłania Ducha Świętego w Muzeum Ziemi Wałeckiej miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej życiu i pracy duszpasterskiej ks. dr Adama Ślusarczyka - ostatniego proboszcza parafii greckokatolickiej w Starym Lublińcu.

Ekspozycję poświęconą ks. Ślusarczykowi tworzy 10 plansz zawierających zdjęcia, listy, dokumenty i podpisy w języku ukraińskim i polskim. Wystawę uzupełniają eksponaty mówiące o pierwszej liturgii greckokatolickiej w Wałczu, która odbyła się w święto Zesłania Ducha Świętego w 1959 r. W tym roku przypada 48 rocznica tego ważnego wydarzenia dla grekokatolików. Na wystawie można zobaczyć również przedmioty, które przywiozła ludność ukraińska w czasie akcji „Wisła”. Są to dokumenty – karty przesiedleńcze a także ubrania, przedmioty codziennego użytku jak kołowrotek, tara do prania, praska, wyszywane obrusy i ręczniki oraz ikony i modlitewniki pisane językiem staro – cerkiewno – słowiańskim. Znalazły się tam też książki poświęcone Akcji „Wisła” oraz książka Oleksy Kostyka wysiedlonego z miejscowości Torki koło Przemyśla „Торки. Село з-над Сяну” i „Тут було наше село” wydaną przez mieszkańców Lublińca Starego  i Lublińca Nowego.

Otwarcie wystawy poprzedziła Liturgia w Cerkwi greckokatolickiej. W Muzeum zaś zebrani mieli okazję usłyszeć między innymi wystąpienie ks. Arkadiusza Trochanowskiego, starosty wałeckiego Bogdana Wankiewicza, który otworzył oficjalnie wystawę oraz Heleny Komar, która wspomniała wydarzenia Akcji „Wisła”, przedstawiając nie tylko historię, ale i rodzinne wspomnienia. Wystawa nawiązywała bowiem również do 60 rocznicy akcji „Wisła”.

Ks. Arkadiusz Trochanowski mówił między innymi:
Akcja „Wisła”  spowodowała zerwanie więzi rodzinnych, sąsiedzkich, społecznych, oraz religijnych. Wierni Kościoła greckokatolickiego odczuli to w sposób bardzo szczególny. Zostały zabrane cerkwie, księża uwięzieni a wierni pozbawieni opieki duszpasterskiej. Taki stan trwał, aż do 1956 r. kiedy to zapanowało „odprężenie”. Cześć księży greckokatolickich, którzy byli uwięzieni, opuszczała więzienia i szukała  swoich wiernych. Pewna część księży greckokatolickich podjęła pracę także na parafiach rzymskokatolickich. Często było tak, że łączyli pracę na parafiach rzymskokatolickich jako wikariusze z działalnością duszpasterską wśród grekokatolików. Byli też i tacy, którzy nie mogli prowadzić działalności chociaż przebywali wśród społeczności ukraińskiej. Przykładem jest też Wałcz, gdzie był ks. Arsenij Kulibaba z klasztoru ojców Bazylianów a także chociaż bardzo krótko ks. Jozafat Romanyk, który zmarł w tym roku (2007) i jest pochowany w Warszawie oraz ks. Michał Doczyło. Ich kontakty z wiernymi były potajemne.

Wałcz miał to szczęście, że w 1959 r. pojawił się tutaj ks. Teodor Marków, który w święto Zesłania Ducha Świętego odprawił pierwszą po 12 latach od akcji „Wisła” liturgię greckokatolicką.  Mija zatem 48 rocznica tamtych wydarzeń. Część wiernych parafii greckokatolickiej zaczęli tworzyć i tworzą po dzień dzisiejszy mieszkańcy dawnego Lublińca Starego oraz Lublińca Nowego ale także z okolic Leska, Sanoka i Gorlic.

Po zwiedzeniu wystawy licznie przybyli goście zaproszeni zostali na występ ukraińskiej grupy śpiewaczej "Czeremcha" oraz degustację potraw pochodzących ze Starego Lublińca i okolic Lubaczowa. Wszystkie potrawy były wyśmienite, ale szczególne zainteresowanie wałczan wzbudził kwas z białych buraków, których nasiona zostały przewiezione na ziemię wałecką.  Zwiedzanie wystawy przeobraziło się w biesiadę przy wspólnych śpiewach a wszyscy obecni byli zgodni, że było to niezwykle udane przedsięwzięcie, które pozwoliło na przedstawienie minionych wydarzeń a jednocześnie przybliżenie wałczanom kultury ukraińskiej.


Informacje


Nabożeństwa

  • Dni powszednie: 10.00
  • Niedziela: 10.15
  • Święta: 10.00, 17.00
  • W tygodniu: 10.00 lub 17.00
    (po ogłoszeniu)

Adres cerkwi

ul. Gen. Władysława Andersa 3
78-600 Wałcz

Adres do korespondencji

ks. Paweł Poczekajło
Dolne Miasto 26/3
78-600 Wałcz

Kontakt

tel kom.: +48 507 472 071
e-mail: pawel.poczekajlo@wp.pl

Szukaj na stronie

Konto bankowe parafii

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku:
50 2030 0045 1110 0000 0104 8260


Wstecz


» Aktualności


Dalej


» Parafia