Parafia greckokatolicka w Wałczu w latach 2009-2016


Rok 2009 r. skoncentrowany był na obchodach jubileuszu 50-lecia istnienia parafii. Życie ukraińskiej wspólnoty nie zamknęło się jednak na tych obchodach, ponieważ program duszpasterski parafii był tak ułożony, aby jubileusz był świętowany przez cały rok. Kolejnymi wydarzeniami, które miały uświetnić jubileusz parafii były koncerty pieśni religijnych, które odbyły się w cerkwi greckokatolickiej. Gościli tutaj m. in. męski chór „Teoforos” z Greckokatolickiego Seminarium Duchownego ze Lwowa, a także zespół muzyczny Bułoczki z Bytowa.

Ważnym punktem jubileuszu było powiązanie życia w Wałczu i jego okolicach z odwiedzinami rodzinnych stron. W ten sposób odbyła się pielgrzymka w rodzinne strony Ukraińców z Wałcza. Oprócz tradycyjnego wyjazdu na ziemię lubaczowską do Lublińca Nowego i do Lublińca Starego program wycieczki poszerzono o kolejne miejscowości. W ten sposób wałczanie odwiedzili Jarosław, Przemyśl, Komańczę, a także Łemkowszczyznę: Pantnę, Hańczową oraz Górę Jawor. Dodatkowym punktem pielgrzymki było Jaworzno, gdzie znajdował się obóz koncentracyjny dla Ukraińców osadzanych tu w 1947 r. Przy pomniku, w miejscu upamiętnienia ofiar tego obozu, ks. Arkadiusz Trochanowski odprawił panachydę - nabożeństwo żałobne za ofiary tego obozu i reżimu komunistycznego.

Dopełnieniem jubileuszowego roku było parafialne święto. Jak co roku w ostatnią niedzielę września parafia świętowała odpust parafialny. Jako że był to rok jubileuszu, parafialne święto odbyło się z udziałem księży, którzy pełnili funkcję proboszczów  wałeckiej parafii. W ten sposób uroczystości uświetnili: Protosynkel Eparchii Wrocławsko - Gdańskiej ks. Mitrat Bogdan Hałuszka z Koszalina oraz ks. Mitrat Jan Seńkiw z Ukrainy, a także obecny proboszcz ks. Arkadiusz Trochanowski. Świąteczną liturgię poprowadził ks. Mitrat B. Hałuszka, a kazanie wygłosił ks. Mitrat J. Seńkiw.

Zwieńczeniem jubileuszu 50-lecia parafii było uzyskanie pozwolenia na nazwanie skweru przed Cerkwią greckokatolicką imieniem pierwszego proboszcza tutejszej parafii ks. Teodora Markiwa. Na wniosek proboszcza ks. A. Trochanowskiego oraz parafian Rada Miasta oraz Burmistrz Wałcza Zdzisław Tuderek pozytywnie wypowiedzieli się o inicjatywie greckokatolickiej parafii i z końcem roku nowo przebudowany skwer otrzymał imię zasłużonego dla tej parafii księdza. Jest to taka mała ucrainiana w Wałczu.

Podsumowaniem całego roku, a także sesji popularno - naukowej, która odbyła się w Wałczu z okazji 50 - lecia parafii greckokatolickiej było wydanie książki pt. „Mniejszość ukraińska w trosce o swoją identyczność. Jubileusz 50 - lecia wspólnoty greckokatolickiej w Wałczu” pod redakcją ks. Jarosława Moskałyka, która ukazała się już w 2010 r.  W książce znalazły się referaty osób, które wystąpiły na konferencji oraz zbiór zdjęć pokazujący historię parafii i jej parafian.

W 2010 r. wałecka parafia ponownie została parafią dziekańską. Z dniem 1 stycznia proboszcz wałeckiej parafii ks. Arkadiusz Trochanowski został dziekanem dekanatu koszalińskiego Eparchii wrocławsko-gdańskiej. 18 lutego w Wałczu odbyło się pierwsze spotkanie duchowieństwa Dekanatu koszalińskiego. W czasie tego spotkania przedstawiono plan pracy w Dekanacie.

2010 (styczeń) -  w Cerkwi odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru im. Maksyma Berezowskiego, który tworzą absolwenci ukraińskiego Liceum Ogólnokształcącego z Legnicy. Dyrygentem chóru jest Jarosław Łewkiw z Legnicy.

2010 - W Wałczu odbyły się także prymicje kapłańskie. Najpierw gościł zakonnik - student ze Lwowa o. Stefan Masnyk, który pochodzi z Ornety, a następnie ks. Jarosław Czuchta z Gorlic rodem z Zielonej Góry.

2010 r. (lipiec) - Ważnym wydarzeniem w życiu wałeckiej parafii było zorganizowanie diecezjalnego spotkania kobiet. Na to spotkanie przyjechało około 100 kobiet z greckokatolickich parafii z Północnej Polski. Okolicznościowe kazanie wygłosił słupski dziekan ks. Piotr Baran z Białego Boru. Oprócz religijnej części,  panie, które brały udział w tym spotkaniu, wzięły udział w konferencji poświęconej profilaktyce leczeniu raka piersi, którą wygłosiła Grażyna Mordas z NZOZ Szkolmed z Wałcza. Wysłuchały wykładu pt. „Tożsamość ukraińskiej kobiety na przykładzie wałeckiej wspólnoty”, który wygłosiła Helena Komar. Spotkanie kobiet uświetnił występ zespołu „Czeremcha”. Na zakończenie w cerkwi greckokatolickiej odbył się Moleben do Bogurodzicy oraz piknik na placu parafialnym.

2010 r. (lipiec) - jubileusz 10-lecia kapłaństwa obchodził ks. Arkadiusz Trochanowski.  Z tej okazji parafianie napisali jubileuszową pieśń dla swojego proboszcza.
2010 (sierpień) - spotkanie z okazji Dnia Niezależności Ukrainy. Najpierw odbyła się część religijna, a następnie w sali parafialnej miała miejsce prezentacja filmu z wyjazdu na Ukrainę oraz do Lublińca Nowego, Lublińca Starego oraz Horajca, gdzie odbyło się poświęcenie pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni LWP na ludności ukraińskiej.

2010 r. (wrzesień) - uroczystości odpustowe, z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego przyciągnęły wielu wiernych. Gościem parafii był ks. Piotr Kuszka z greckokatolickiej parafii z Warszawy. Z tej okazji wnętrze świątyni wzbogaciło się o chorągwie, które były wyszywane przez parafianki: Agafię Gryćko, Ewę Szymańską, Helenę Komar, Olgę Buczko i Sławomirę Waplak. Nowe chorągwie przedstawiają Braci Sołuńskich św. św. Cyryla i Metodego oraz pierwszych męczenników Rusi Kijowskiej św. św. Borysa i Hliba.

2011 r. (styczeń) - nabożeństwo ekumeniczne w parafii greckokatolickiej, w którym udział wzięli duchowni wszystkich wyznań z Wałcza. Odprawiono Akatyst do Bogurodzicy. Kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Roman z greckokatolickiej parafii z Białego Boru. Natomiast litanię o jedność wygłosił Mitrat ks. Piotr Żornaczuk z parafii prawosławnej z Wałcza. Poszczególne wezwania modlitewne czytali księża z Kościoła rzymskokatolickiego. Nabożeństwo zakończyło się koncertem kolęd polskich i ukraińskich w wykonaniu zespołu „Czeremcha”.

2011 r. był rokiem kanonicznej wizytacji biskupiej. W wałeckiej parafii gościł z roboczą wizytą Jego Ekscelencja ks. Biskup Włodzimierz Juszczak - ordynariusz eparchii wrocławsko - gdańskiej. Sprawozdanie za ostatnie pięć lat pracy przedstawił ks. Arkadiusz Trochanowski.  Od poprzedniej wizytacji, która miała miejsce w 2006 r. w parafii ochrzczono 12 dzieci, związek małżeński zawarło 14 par, do wieczności odeszło 29 osób. W tym czasie nie było żadnego powołania do seminarium czy do życia klasztornego. W czasie wizytacji ks. Biskup Włodzimierz spotkał się także z wiernymi oraz z Radą Parafialną.

  • 2011 - spływ kajakowy okolicami Wałcza,
  • 2011 - wyjazd na Łemkowszczyznę
  • 2011 - wyjazd do do Lublińca Starego oraz Lublińca Nowego, a także Nowe Sioło. Na cmentarzach odprawiono panachydy za zmarłych przodków, którzy tutaj zostali pochowani.
  • 2011 - wrzesień - odbył się odpust parafialny z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego według kalendarza juliańskiego. Gościem specjalnym tych uroczystości był Prowincjał Ojców Bazylianów z Warszawy o. Igor Harasym, który wygłosił odpustowe kazanie. Ponadto byli obecni duchowni greckokatoliccy z dekanatów koszalińskiego oraz słupskiego. Nie zawiedli także wierni, którzy przybyli z różnych miejscowości i wypełnili wałecką Cerkiew.

2012 r. w Wałczu odbyło się kilka wydarzeń religijnych i kulturowych, w które była zaangażowana parafia greckokatolicka. W 2012 r. przypadła 65 rocznicy akcji „Wisła”. To wspomnienie było okazją, aby przypomnieć o różnych wydarzeniach z historii narodu ukraińskiego. Oprócz zadań duszpasterskich realizowanych corocznie (Szczedryj Weczir, parafialne kolędowanie, Zapusty, rekolekcje w Wielkim Poście, udział dzieci w Festiwalu ukraińskiej twórczości sakralnej, zakończenie roku szkolnego, uroczystość św. Mikołaja, odpust parafialny z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego) miały miejsce m. in. jeszcze takie wydarzenia jak: wystawa opowiadająca o Ukrainie pt.: „UKRAINA wczoraj i dziś”, koncert poświęcony ukraińskiemu poecie Tarasowi Szewczenko, akademia upamiętniająca 65 rocznicę akcji „Wisła”, wystawa ikon oraz ich znaczenie w ukraińskiej duchowości, a także prezentacja książki prof. E. Misiło pt.: „Akcja Wisła. 1947. Dokumenty i materiały”. Ponadto swoją 10 rocznicę istnienia jubileuszowym koncertem zaznaczył ukraiński zespół śpiewaczy „Czeremcha”, który tworzą wierni parafii greckokatolickiej Wałczu. Oprócz tego proboszcz parafii greckokatolickiej ks. Arkadiusz Trochanowski wygłosił kazanie w czasie nabożeństwa ekumenicznego, które tradycyjnie odbyło się w styczniu 2012 r. Wziął udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Wałcza wspólnie z duchownymi z innych Kościołów. Dla ks. Arkadiusz Trochanowksiego był to szczególny czas, ponieważ uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Odnowienie jedności Metropolii kijowskiej ze Stolicą Apostolską według Jana Pawła II”.

Rok 2012 był rokiem Euro - Mistrzostw Europy w piłce nożnej organizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę. Była to jednocześnie okazja, aby przybliżyć Ukrainę społeczeństwu polskiemu. W czerwcu w Wałeckim Centrum Kultury odbyło się spotkanie poświęcone Ukrainie. Głównym punktem prezentacji była konferencja, którą wygłosiła pani Łesia Onyszko - zastępca dyrektora w Muzeum Narodowym „Pamięci ofiar Głodów w Ukrainie” z Kijowa. W swoim wystąpieniu opowiedziała o tragicznych wydarzeniach, o masowym wyniszczaniu śmiercią głodową narodu ukraińskiego przez władzę sowiecką Wydarzenia te miały miejsce w latach 1921-1923, 1932-1933 oraz  1946-1947. Posługując się prezentacją multimedialną przedstawiła wiele dokumentów i zdjęć, które oddawały dramatyzm milionów Ukraińców z I połowy XX wieku. Mówiąc o tragedii narodu ukraińskiego, zaznaczyła, że „represje dotknęły także inne narodowości np. Niemców, Polaków, Żydów, Greków, Białorusinów, Mołdawian i innych, którzy zamieszkiwali ziemie ukraińskie. Największe ofiary poniesiono późną wiosnę i latem 1933r., kiedy to komuniści pozbawili ukraińskich chłopów wszelkich zasobów naturalnych oraz nasilili prześladowania. Wyniszczanie narodu objęło także duchowieństwo oraz inteligencję, a także każdego, kto został uznany za wroga władzy radzieckiej”. Zdaniem pani Łesi Onyszko „pamięć o tamtych wydarzeniach jest konieczna, aby lepiej zrozumieć  Ukrainę i Ukraińców. Temu celowi służy powołane do życia Muzeum, które od 2009 r. usytuowane na Wzgórzach Peczerskich w Kijowie pełni rolę kolebki pamięci o Wielkim Głodzie”.  Spotkanie zostało zorganizowane przez koło miejskie Związku Ukraińców w Wałczu.

W niedzielę 1 kwietnia 2012 r. w cerkwi greckokatolickiej odbył się koncert poświęcony pamięci wielkiego ukraińskiego poety Tarasa Szewczenko. Koncert został przygotowany przez miejskie Koło ZUwP, dzieci z punktu nauczania języka ukraińskiego pod kierunkiem pani Olgi Zacharczuk oraz polsko - ukraińskiego zespołu „Czeremcha”. Jednocześnie tym koncertem „Czeremcha” rozpoczęła świętowanie jubileuszu 10-lecia swojego istnienia. Warto dodać, że pierwszy koncert zespół rozpoczął również od koncertu poświęconego ukraińskiemu poecie Tarasowi w 2002 r. Jubileuszowy koncert odbył się 16 czerwca 2012 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

W ostatnią niedzielę września w parafii greckokatolickiej w Wałczu odbył się odpust parafialny z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego według kalendarza juliańskiego oraz uczczenie 65 rocznicy akcji „Wisła”. Według tego kalendarza wspomnienie liturgiczne tego święta przypada 27 września, ale ze względu na duże rozproszenie wiernych w powiecie wałeckim i nie tylko,  uroczystości odbyły się w niedzielę 30 września. Odpustowej liturgii przewodniczył ks. prof. Jarosław Moskałyk z Poznania. Na zakończenie liturgii ks. dr Arkadiusz Trochanowski oraz wierni wałeckiej parafii złożyli gratulacje księdzu Jarosławowi z okazji otrzymania tytułu profesora zwyczajnego. To pierwszy greckokatolicki kapłan, który otrzymał tak duże wyróżnienie za swoją pracę naukową. Druga część ukraińskiego święta w tym dniu odbyła się już w Wałeckim Centrum Kultury. Tutaj odbył się koncert upamiętniający 65 rocznicę akcji „Wisła”. Koncert został zorganizowany przez koło Związku Ukraińców w Wałczu.

Koncert rozpoczął się od minuty ciszy, którą uczczono ofiary akcji „Wisła”. Następnie genezę i przebieg wysiedlenia Ukraińców z południowo - wschodnich ziem Rzeczypospolitej w 1947 r. przedstawił historyk Piotr Starzyński z Człopy. Po tej konferencyjnej części odbył się koncert ukraińskiej pieśni w wykonaniu artystów: Aleksandry Terefenko - Babycz ( rdzennej wałczanki ), Pawła Pecuszka z Warszawy, Grzegorza Szumady oraz Emilii Szumady z Przemyśla. Młodzi artyści śpiewali przy akompaniamencie Piotra Niewiedziała z Poznania. Konferencję oraz koncert zorganizowało miejskie Koło Związku Ukraińców w Wałczu. Na zakończenie uroczystości wicestarosta powiatu wałeckiego Jerzy Goszczyński zapewnił o dbałości o relacje  polsko - ukraińskie na terenie powiatu wałeckiego.

2012 (październik) - Kolejnym wydarzeniem w Wałczu była wystawa ikon pt.: „Ikona - pisana modlitwa”. Było to już kolejne spotkanie organizowane wspólnie przez Muzeum Ziemi Wałeckiej i parafię greckokatolicką w Wałczu. Prezentowane na wystawie ikony pochodziły z różnych źródeł. Dwadzieścia pięć ikon wykonanych techniką tempery na desce i ponad trzydzieści ikon podróżnych, medalionów i plakiet z brązu i mosiądzu, zdobnych kolorową emalią udostępniło Muzeum - Zamek Górków z Szamotuł. Najstarsza z ikon - „Siedmiu braci śpiących”, pochodziła  z przełomu  XVIII i XIX wieku, o sto lat starsza  była plakieta z brązu - Chrystus Pantokrator. Ponadto interesujące ikony ze swej prywatnej kolekcji udostępnił Andrzej Binkowski z Piły. Szczególnym elementem wystawy były wyszywane kompozycje stylizowane na ikony autorstwa pani Agafii Gryćko z Wałcza oraz ikony z letnich warsztatów pisania ikon z Białego Boru.

2012 r. (listopad) - odbyło się spotkanie z historykiem prof. Eugeniuszem Misiło połączone z prezentacją jego książki pt.: „Akcja Wisła. 1947. Dokumenty i materiały”. Spotkanie z autorem publikacji odbyło się w Muzeum Ziemi Wałeckiej przy współpracy z parafią greckokatolicką. Na spotkanie z autorem przybyli przedstawiciele mniejszości ukraińskiej z Wałcza oraz wszyscy zainteresowani współczesną historią Polski. Nie zabrakło także radnych miasta Wałcza. Sala Muzeum Ziemi Wałeckiej, gdzie odbyła się prezentacja, była wypełniona jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. W czasie prezentacji prof. E. Misiło odpowiadał także na pytania, a po zakończeniu spotkania można było kupić książkę opatrzoną dedykacją autora.

2013 r. wspólnota greckokatolicka Wałcza podtrzymywała swoje tradycyjne wydarzenia kulturalne oraz religijne. Tradycję kolędowania przypomnieli uczniowie ukraińskiego Liceum z Białego Boru. W okresie zimowych odbył się także kolędowanie w Cerkwi w  wykonaniu najmłodszych parafian, parafialny „Szczedryj Weczir” oraz  Zapusty - coroczna zabawa karnawałowa. Natomiast w okresie poprzedzającym Wielkanoc odbyły się warsztaty pieczenia Paschy oraz pisania jajek dla dzieci oraz młodzieży.

Z okazji rocznicy urodzin narodowego wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenki do Wałcza przybył teatr „Nawpaky” z Gdańska, który wystąpił ze sztuką Jana Dracza pt. „Śmierć  Szewczenki”.

2013 r. (7 lipca) - ukraińską wspólnotę w Cerkwi greckokatolickiej w Wałczu odwiedza Generalny Konsula Ukrainy w Gdańsku Miron Jankiw. Konsul przybył do Wałcza z okazji XVIII Spotkań z kulturą ukraińską organizowanych przez Związek Ukraińców „Ridna Mowa”.

2013 r. (sierpień) - pielgrzymka na Ukrainę i do Kijowa na uroczystość konsekracji nowego Soboru (Katedry) Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który będzie główną świątynią Cerkwi Greckokatolickiej. Pielgrzymka była okazją do odwiedzenia różnych miejsc historycznych na Ukrainie m. in. Sobór św. Zofii pamiętający początki chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej, Złote Wrota, Sobór św. Włodzimierza czy Klasztor św. Michała Archanioła, cerkiew pw. św. św. Cyryla i Metodego, która zaliczana jest do budownictwa w stylu staroruskim. Każde z tych miejsc przypominało o długiej historii chrześcijaństwa na ukraińskiej ziemi, które przeniesione zostało tutaj z Bizancjum.

Ponadto uczestnicy pielgrzymki odwiedzili szczególne miejsce, którą jest Bykownia, gdzie pochowani są Ukraińcy i Polacy - ofiary prześladowań NKWD. W tym miejscu zostali pochowani także przedstawiciele ponad 40 innych narodowości. Las pod Kijowem w stronę Moskwy pamiętający tragiczne wydarzenia z końca 30-tych i początku 40-tych lat XX wieku, to cmentarz ukraiński i polski. Na szlaku pielgrzymkowym znalazło się także nowo otwarte muzeum Wielkiego Głodu z lat 1932-1933. Miejsce to ukazuje tragedię narodu ukraińskiego, kiedy to na skutek głodu zmarło ponad 7 milinów Ukraińców. Należy dodać, że w pielgrzymce udział wzięli nie tylko parafianie z Wałcza, ale także innych miejscowości.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było spotkanie ze zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Abp Większym Światosławem Szewczukiem w Białym Borze z okazji święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w czasie uroczystości odpustowych. 

Z kolei koniec września to tradycyjna organizacja patronalnego święta parafialnego, które było połączone z upamiętnieniem 1025 rocznicy chrztu św. Włodzimierza. Uroczystości liturgicznej przewodniczył ks. Mariusz Dmyterko. Po nabożeństwie wystąpił chór kameralny ze Szczecina pod dyrekcją Mirosława Łazoryszczaka.  Natomiast po części oficjalnej odbył się pierwszy parafialny piknik.

Oprócz tych wydarzeń miały miejsce także prymicje ks. Pawła Berezki, udział delegacji pań w corocznym diecezjalnym spotkaniu kobiet w Miastku, udział dzieci i młodzieży w XXI Festiwalu twórczości sakralnej w Białym Borze, spływ kajakowy okolicami Pojezierza Wałeckiego dla młodzieży, odwiedziny Ziemi lubaczowskiej: Lubliniec Stary oraz Lubliniec Nowy, a także Łemkowszczyzny oraz uroczystość św. Mikołaja dla dzieci. W te działania wpisują się także modlitwy upamiętniające ofiary Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933.

Ponadto we wrześniu miała także miejsce prelekcja ks. dr Arkadiusza Trochanowskiego wygłoszona w Muzeum Ziemi Wałeckiej pt.: „Grekokatolicy na Pomorzu Zachodnim - między zachowaniem tożsamości a asymilacją”. W czasie tej prelekcji ks. dr A. Trochanowski zauważył, że „aktywna działalność duszpasterska zmniejsza proces asymilacyjny. Grekokatolicy-Ukraińcy, którzy byli skazania na wynarodowienie, są dzisiaj „ambasadorami” kultury ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim, choćby przez budowane Cerkwie i ukraińskie organizacje, które są konkretnym świadectwem obecności grekokatolików na tej ziemi.

2013 r. (grudzień ) ukazała się książka wydana przez ks. dr Arkadiusza Trochanowskiego  pt.: „Idea jedności Kościoła greckokatolickiego z Rzymem według Jana Pawła II.” Książka traktuje o zagadnieniach dotyczących jedności Kościoła i jej realizacji na podstawie nauczania Jana Pawła II.

Kolejny 2014 r. był bardzo mocno powiązany z sytuacją na Ukrainie. „Rewolucja godności” na Ukrainie i wydarzenia na Majdanie w Kijowie, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 r. zaangażowała także społeczność ukraińską w Wałczu. W Wałczu w greckokatolickiej Cerkwi w środę 19 lutego odbyło się nabożeństwo żałobne za zabitych na Placu Niepodległości w Kijowie. Proboszcz greckokatolickiej parafii ks. Arkadiusz Trochanowski odprawił liturgię oraz panachydę (żałobne nabożeństwo) w intencji zabitych w Kijowie.

W nabożeństwie wzięli udział miejscowi Ukraińcy, którzy w ten sposób włączyli się do ogólnoukraińskiej modlitwy w intencji pokoju i zgody na Ukrainie. Natomiast  28 lutego przyłączono się do ogólnopolskiej modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie ogłoszonej przez Konferencję Episkopatu Polski. Jednocześnie w parafii rozpoczęto zbiórkę rzeczy materialnych z przeznaczeniem dla potrzebujących na Ukrainie. Przygotowano i przesłano w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” 45  paczek żywnościowych ważących, każda około 20 kg.

O wydarzeniach na Ukrainie nie zapomniano także w czasie wystawy fotograficznej  zorganizowanej 9 marca w Muzeum Ziemi Wałeckiej pt.: „Karpaty bez granic. Drewniana architektura ukraińskich Cerkwi” autorstwa Bogdana Tchórza z Górowa Iławeckiego dziennikarz miesięcznika Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce „Błahowist”, który w czasie swojej prelekcji opowiadał o architekturze cerkiewnej Karpat. Podczas wernisażu z krótkim koncertem wystąpił zespół „Czeremcha”, który wykonał kilka utworów poświęconych ukraińskiemu wieszczowi Tarasowi Szewczence (przypadała 200. rocznica jego urodzin). Natomiast Ksiądz A. Trochanowski w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie odmówił też modlitwę o pokój po polsku i ukraińsku.

Okazją do modlitwy o pokój na Ukrainie było także nabożeństwo ekumeniczne. Z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 20 stycznia 2014 r. w parafii greckokatolickiej w Wałczu odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Tematem przewodnim były słowa z Listu do Koryntian: „Czyż Chrystus jest podzielony.” (1 Kor 1,1-17) W nabożeństwie udział wzięli księża z  parafii rzymskokatolickich z Wałcza: ks. dr Antoni Badura - proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Wałczu oraz brat Marek Metelica z parafii pw. Św. Antoniego. W modlitwie uczestniczył także proboszcz parafii prawosławnej ks. Mitrat Piotr Żornaczuk, a także  ks. prof. Janusz Bujak z Koszalina - referent ds. ekumenizmu diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej oraz ks. Roman Ferenc - proboszcz greckokatolickiej parafii z Człuchowa. Wszystkich przybyłych księży oraz wiernych przywitał  proboszcz parafii greckokatolickiej w Wałczu - ks. dr Arkadiusz Trochanowski. W ramach nabożeństwa ekumenicznego został odprawiony Molebeń do Chrystusa Zbawiciela. Został on zaśpiewany przez wiernych parafii greckokatolickiej. Jednakże był on bardzo specyficzny i wyjątkowy.

Z okazji ekumenicznych modlitw został odprawiony w dwóch językach: ukraińskim i polskim. Kazanie wygłosił ks. Roman Ferenc. Kaznodzieja zwrócił uwagę m. in. na ważność pontyfikatu papieża Franciszka, który w adhortacji „Evangelium gaudium” ukazał katolickie rozumienie ekumenizmu. Kaznodzieja przypomniał o trudnościach chrześcijan na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Syrii  oraz w Afryce i Egipcie. Wygłaszając litanię, modlono się za hierarchów, duchowieństwo, za pokój na Ukrainie i na świecie, za wytrwanie w wierze, mimo prześladowań oraz za wspólnoty chrześcijańskie. Warto dodać, że nabożeństwa ekumeniczne w Wałczu co roku odbywają się w innej parafii. W 2014 r. nabożeństwo ekumeniczne zorganizowała parafia greckokatolicka, ukazując jak różnorodność może znaleźć swoje miejsce w jedności.

Kultywując ukraińskie tradycje, odbyły się m. in. parafialne kolędowanie z okazji świąt Bożego Narodzenia, Szczedryj Weczir, Zapusty czy parafialne rekolekcje w czasie Wielkiego Postu oraz pogłębianie wschodniej tradycji liturgicznej (np. wprowadzenie Liturgii uprzednio uświęconych Darów). Dopełnieniem tej wschodniej duchowości jest odpust parafialny, który jednoczy całą wspólnotę. Z kolei dla najmłodszego pokolenia szczególnym świętem jest dzień św. Mikołaja. 

W życiu ukraińskiej diaspory tradycje religijne przeplatają się z narodowymi. Nie zapomniano również o koncercie upamiętniającym Tarasa Szewczenko. W koncercie, który odbył się w Cerkwi wystąpiły dzieci i młodzież oraz zespół śpiewaczy „Czeremcha”. W okresie letnim zorganizowano wyjazd w rodzinne strony do Lublińca Starego i Nowego, który koordynowała Helena Komar, długoletnia promotorka spotkań na Ziemi lubaczowskiej. Ponadto młodzież i dzieci brały udział w kolejnej edycji Festiwalu ukraińskiej twórczości sakralnej oraz w spływie kajakowym. Natomiast z okazji święta Opieki Bogurodzicy (ukr. Pokrow  - 14 października) w Cerkwi w Wałczu odbył się koncert, w którym wystąpiły dzieci wałeckiej parafii. Wydarzeniem, które na stałe wpisało się w życie parafii greckokatolickiej, jest upamiętnienie ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie. W przedostatnią sobotę listopada odbywało się nabożeństwo żałobne za ofiary oraz symboliczne zapalenie świeczki przypominające o tej tragedii narodu ukraińskiego.

Inicjatywą, która skupiła swoją uwagę było spotkanie rodziny Kit, która korzeniami sięga Lublińca Nowego. Było to pierwsze takie spotkanie w parafii w Wałczu. Na to rodzinne spotkanie 2 sierpnia przybyło około 100 osób z różnych miejscowości i kontynentów. Należy dodać, że jest to jedna z najliczniejszych ukraińskich rodzin przesiedlonych w ramach akcji „Wisła”, będących częścią parafii Wałcz. 

W październiku 2014 r. w Przemyślu odbył się II Sobór Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. Delegatami na to zgromadzenie byli przedstawiciele z wałeckiej parafii: ks. dr Arkadiusz Trochanowski, który był jednocześnie jednym z prelegentów, Helena Komar oraz Marek Syrnyk. Sobór miał za zadanie wypracować nowe modele pracy duszpasterskiej w Metropolii Przemysko - Warszawskiej oraz przedstawić zagadnienia na Patriarszy Sobór Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który miał odbyć się w sierpniu 2015 r. w Ivano-Frankowsku na Ukrainie. Delegatem z eparchii wrocławsko-gdańskiej na ten Sobór jako przedstawiciel duchowieństwa został wybrany ks. dr Arkadiusz Trochanowski.

W 2015 r. można zauważyć powtarzalność wydarzeń duszpasterskich kultywujących tradycje religijne, jak i też narodowe. Wśród nich, jak każdego roku, odbyły się: parafialne kolędowanie, Szczedryj Weczir, Zapusty, rekolekcje, koncert ukraińskiej poezji,  festiwal twórczości sakralnej, spotkania kobiet w Trzebiatowie, gdzie ks. dr Arkadiusz Trochanowski wygłosił prelekcję o Katechizmie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego „Chrystus - nasza Pascha”. Wydarzeniem był także wyjazd w rodzinne strony, spływ kajakowy dla młodzieży,  pielgrzymka do Białego Boru, odpust parafialny w Wałczu oraz dzień św. Mikołaja.

Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowane wspólnie z Muzeum Ziemi Wałeckiej w ramach Nocy Muzeów spotkanie pt.: „Kolory Karpat”. Wydarzenie rozpoczęło się od otwarcia wystawy pt.”Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna - tradycja i współczesność”. Na temat wystawy opowiadała znawczyni Huculszczyzny Alicja Wożniak. Warto dodać, że ekspozycja została nagrodzona najwyższym dla muzealników laurem - statuetką „Sybilla”. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem przybyłych na to wydarzenie do Muzeum. Następnie odbył się wykład o stroju huculskim, który poprowadziła autorka wystawy.

Kolejnym punktem tego wieczoru był wykład profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Bogdana Halczaka na temat Łemkowszczyzny. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na problem uchodźców z wschodniej Łemkowszczyzny, który pojawił się w latach 1945-1946 r. Jak zauważył badacz Łemkowszczyzny, Łemkowie uciekali z Polski, przenikając na terytorium państwa czechosłowackiego, chroniąc się przed polską władzą komunistyczną. Jak zauważył prelegent, w dokumentach armii czechosłowackiej, która bardzo skrupulatnie to odnotowała, doliczono się około 8 tysięcy uchodźców. Jak stwierdził Bogdan Halczak problem ten jest także mało znany polskim historykom i wymaga dalszych badań. Na zakończenie prelekcji zaprezentował swoją najnowszą książkę „Dzieje Łemków od średniowiecza do współczesności”.

Po prelekcjach z koncertami wystąpiły zespoły folklorystyczne „Czeremcha” z Wałcza oraz „Lemko-Tower” ze Strzec Krajeńskich. W czasie spotkania „Kolory Karpat”, panie z parafii greckokatolickiej z Wałcza przygotowały poczęstunek.

2016 r. rozpoczął się od świętowania Bożego Narodzenia i związanych z tym świętem tradycji. Z koncertem kolęd i tradycyjnym ukraińskim Wertepem (pol. Jasełka) wystąpiła w greckokatolickiej Cerkwi w Wałczu młodzież z ukraińskiego Liceum z Białego Boru.

Rekolekcje w Wielkim Poście wygłosił ks. Bogdan Kalatyn ze Lwowa. W kwietniu w Cerkwi odbył się koncert, którym przypomniano twórczość Tarasa Szewczenki. W programie duszpasterskim parafii na 2016 r. przewidziano ponadto pielgrzymkę w rodzinne strony na Ziemię Lubaczowską, a także do Sanktuarium greckokatolickiego „Brama Miłosierdzia” do Jarosławia oraz na Ukrainę do Lwowa i okolic.

ks. Arkadiusz Trochanowski


Informacje


Nabożeństwa

  • Dni powszednie: 10.00
  • Niedziela: 10.15
  • Święta: 10.00, 17.00
  • W tygodniu: 10.00 lub 17.00
    (po ogłoszeniu)

Adres cerkwi

ul. Gen. Władysława Andersa 3
78-600 Wałcz

Adres do korespondencji

ks. Paweł Poczekajło
Dolne Miasto 26/3
78-600 Wałcz

Kontakt

tel kom.: +48 507 472 071
e-mail: pawel.poczekajlo@wp.pl

Szukaj na stronie

Konto bankowe parafii

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Nr rachunku:
50 2030 0045 1110 0000 0104 8260


Dalej


» Kapłani