Jordan


Grekokatolicy Wałcz

19 stycznia Kościół greckokatolicki obchodzi Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Jordanem, na pamiątkę chrztu Pana Jezusa w tej rzece. Woda poświęcona w tym dniu ma chronić przed złem i leczyć wszelkie choroby. Poświęcenie wody jest nawiązaniem do chrztu Jezusa.

Zgodnie z tradycją poświęcenie wody powinno odbywać się nad brzegami rzek, jezior i mórz. Jednakże w Wałczu poświęcenie wody odbywa się w cerkwi w specjalnie przygotowanym do tej uroczystości kilku litrowym naczyniu. W czasie obrzędu poświęcenia wody kapłan trzykrotnie zanurza w wodzie trójramienny świecznik, następnie robi znak krzyża dłonią, zanurzając ją trzy razy w wodzie.

Cały obrzęd kończy trzykrotne podniesienie krzyża z wizerunkiem Pana Jezusa i zanurzenie go w wodzie. W przeddzień tego święta odbywa się Szczedryj Weczir. Od kilku już lat takie wspólne wieczory organizuje parafia greckokatolicka w Wałczu, aby parafianie mogli spotkać się przy wspólnej tradycyjnej kolacji, porozmawiać, pośpiewać kolędy.

Dla ludności ukraińskiej, która znalazła się na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1947 roku, cerkiew jest miejscem podtrzymywania tradycji religijnych i kulturalnych. Parafia greckokatolicka w Wałczu jest pod tym względem bardzo aktywna. Wokół parafii kwitnie życie kulturalne, kultywowane są tradycje i podtrzymywana jest przynależność narodowa. Udział w nabożeństwach oprócz wymiaru religijnego podkreśla odmienność eklezjologiczną, wskazując na przynależność greko-katolików do Katolickich Kościołów wschodnich.


Informacje


Nabożeństwa

  • Dni powszednie: 10:00
  • Niedziela: 10:00
  • Święta: 09:00
  • W tygodniu: 10:00 lub 17:00
    (po ogłoszeniu)

Adres Parafii

Dolne Miasto 26/3
78 - 600 Wałcz
tel. (67) 258 63 07

Adres Cerkwi:

ul. 12-go Lutego 3
78 - 600 Wałcz

Szukaj na stronie